Trò chuyện cuối tuần | English For ALL

Đã bao giờ bạn cảm thấy buồn khi bạn có thể giao tiếp rất tốt bằng tiếng Anh với một số người bản xứ, nhưng đôi khi với những người khác, bạn lại chẳng thể hiểu nổi họ đang nói những gì dù rằng những điều họ nói lại rất đơn giản với những từ bạn hoàn toàn đã biết? Ngay trong tiếng Việt của chúng ta cũng đã có rất nhiều âm giọng khác nhau: giọng Hà Nội, giọng Hải Phòng, giọng Huế, giọng Nghệ Tĩnh, giọng Sài Gòn, giọng Miền Tây…..tạo nên sự phong phúc vô cùng của … Read More »

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *