Relaxing in English – Page 2 – English For ALL

  • Vậy là mùa đông đã đến, và bạn có biết tại sao lại cần phải có mùa đông trong chuỗi hành trình xuân-hạ-thu-đông của đất trời không? Vì mùa đông…

  • SOME WORDS YOU DON’T KNOW, DO YOU?in solidarity with (n): tình đoàn kết với (ai/cái gì) Agreement between and support for the members of a group, especially a political group:…

  • Sức khoẻ là vốn quý nhất trong cuộc sống, vậy nên trong hầu hết các ngôn ngữ, khi gặp ai đó mà bạn đã biết, việc hỏi thăm họ về…

  • Hiếm có thứ sức mạnh nào trên thế giới diệu kỳ hơn tình yêu. Người ta có thể băng rừng, vượt núi, xuyên qua mọi khoảng cách, làm mọi điều…

Posts navigation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *